Náš tým

  • Všichni naši pedagogičtí pracovníci se ztotožňují s filozofií školy a uplatňují takové výchovné a vzdělávací strategie, které jí odpovídají.
  • Jsme stabilizovaným a kvalifikovaným pedagogickým sborem, s vyváženým poměrem žen a mužů. Učitelům a vychovatelům vytváříme kvalitní podmínky pro další vzdělávání.

Pedagog v Klíčku

  • je profesionál.
  • souzní s filozofií školy, řídí v souladu s ní veškerou výchovně-vzdělávací činnost.
  • má vysoce kladný vztah k pedagogické činnosti.
  • je týmovým hráčem, spolupracuje s ostatními členy pedagogického sboru, zejména se speciálním pedagogem a školním psychologem, s širokou pedagogickou i nepedagogickou veřejností.
  • se neustále vzdělává v souladu s osobními potřebami a potřebami školy.

 

Jednotlivé pedagogické pracovníky lze kontaktovat emailem ve tvaru jmeno.prijmeni@klicek.cz


Mgr. David Havelka

ředitel školy 

reditel@klicek.cz

„Ve svém volném čase se věnuji především aktivnímu odpočinku. Sice ne moc dobře, ale za to velmi rád hraji volejbal a tenis. Pokud je volného času více, snažím se poznávat české luhy a háje, případně cizí země. Ani hudba mi není cizí, ovšem pouze jako pasivnímu spotřebiteli bez vlastních ambicí stát se proslulým interpretem.“

Vystudoval pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor anglický jazyk – dějepis.

Je držitelem kurzu instruktora snowboardingu, cykloturistiky a vodních sportů.

Vyučuje anglický jazyk na II. stupni.


Mgr. Slavomír Vachtl

zástupce ředitele školy, třídní učitel 8. třídy, výchovný poradce

zastupcereditele@klicek.cz

„Přes 40 let je mou největší zálibou fotbal. Stále se jej snažím aktivně provozovat. Klubem mého srdce je Sparta Praha. Rád si zahraji i jiné sporty.“

Vystudoval Pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor český jazyk – dějepis 2.stupeň.

Je držitelem kurzu lyžařského instruktora, instruktora cykloturistiky a vodních sportů.

Vyučuje český jazyk a OSV na II. stupni.


Ivana Pažoutová

hospodarka@klicek.cz

„Ráda vám vždy pomohu s administrativními záležitostmi.“ 


Mgr. Renáta Rašíková

třídní učitelka 1. třídy

„Hra na klavír, četba, návštěva divadelního představení nebo koncertu, výlety do přírody, jízda na kole nebo posezení s přáteli mi poslouží k dobrému odpočinku a načerpání nových sil.“

Vystudovala na PdF na OU v Ostravě obor Učitelství 1. stupně, čímž se ji splnil její dětský sen.

Jejím celoživotním koníčkem je hudba, proto absolvovala obor klavír na Konzervatoři v Ostravě. Ráda fotí a cestuje. Dva roky působila jako au-pair v Anglii.

Na II. stupni vyučuje hudební výchovu.


Mgr. Alena Táborská

třídní učitelka 1. třídy

„Ve volném čase, který trávím převážně s rodinou a přáteli, ráda cestuji, houbařím a lyžuji. Pokud čas dovolí, stává se ze mě domácí kutil. Cizí mi nejsou ani ruční práce jako je pletení, šití nebo háčkování.“

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Vzdělání si v současné době rozšiřuje studiem angličtiny.


Mgr. Magda Chmurovská

třídní učitelka 2. třídy

„Ve svém životě se řídím mottem „Najdeš-li v životě cestu bez překážek, určitě nevede nikam.“

Vystudovala Univerzitu Jana Ámose Komenského, obor Speciální pedagogika.

V současné době si rozšiřuje specializaci na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích, Učitelství 1. stupně.

Vyučuje také informatiku na I. a II. stupni.


Mgr. Anna Růžičková

třídní učitelka 3. třídy

„Většinu volného času trávím s rodinou. Společně jezdíme na výlety, poznáváme přírodu, sportujeme a vyrábíme. Když si potřebuji odpočinout, jedu nejraději na chalupu nebo na tramp.“

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Je držitelkou kurzu snowboardového instruktora.

Vyučuje také tělesnou výchovu na I. stupni.


Mgr. Jana Pokorná

třídní učitelka 4. třídy 

„Učení se novým věcem je mojí celoživotní zálibou. Proto jsem se před pár lety ponořila do vod nádechového potápění a vrhla jsem se do dalšího vysokoškolského studia. Těch pár zbývajících volných chvil pak věnuji svým dětem a rodině.“

Vystudovala magisterský obor marketingové a sociální komunikace na Univerzitě T. Bati ve Zlíně. V současné době studuje učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  

Jako lektorka volnočasových aktivit pro děti působila v Montessori studiu pohybu a vedla kurzy dětského plavání v plaveckém klubu Plaváček. 

Vyučuje také informatiku na I. stupni.


Mgr. Irena Streckerová

třídní učitelka 5. třídy

„Baví mě život a dobré jídlo. Nejraději jsem, když se pořád něco děje. Možná jsem duší tak trochu tulák, protože miluji cestování, treky a dlouhé procházky. Mám hodně ráda moře, teplo a naturel jižních zemí. Ráda fotím. Baví mě i sporty jako plavání, lyžování a vodáctví, nebo bojová umění spojená s východní filozofií.“

Vystudovala PedfUK obor dějepis-společenské vědy pro druhý a třetí stupeň

Absolvovala mj. kurz dobrovolnické služby Mistr nulového odpadu, školení Metody osobnostní a sociální výchovy Vzdělávací oblast Člověk a společnost, Interaktivní prezentační prostředky pro výuku neinformatických předmětů na ZŠ, kurz Informační gramotnost úroveň P1

Na II. stupni vyučuje český jazyk, anglický jazyk, dějepis, výchovu k občanství, výtvarnou výchovu a OSV.


Mgr. Barbora Bednářová

třídní učitelka 6. třídy

„Práce s dětmi mi přináší radost a motivuje mě ke kreativitě, které se věnuji i ve svém volném čase. Relaxuji v přírodě ať již na zahradě či na vycházkách s rodinou. Ráda navštěvuji divadlo, dobré filmy a zajímavé výstavy.“

Vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Hradec Králové, obor výtvarná výchova, historie, Střední pedagogickou školu Futurum, obor předškolní a mimoškolní pedagogika, a Národní diplomový kurz Montessori. Absolvovala kurzy Respektovat a být respektován a program přípravy na vstup do základní školy Šance pro vaše dítě.

Na II. stupni vyučuje dějepis, zeměpis, německý jazyk, výtvarnou výchovu a OSV.


Mgr. Anežka Nedomová

třídní učitelka třídy 7. třídy

„Čas mezi školou a spánkem vyplňuji nejraději různými sporty, mezi nimiž hraje prim určitě volejbal. Nebráním se však ani dalším jako squash, badminton, či v poslední době lezení. Zvláště o víkendu pak s nadšením odjíždím do přírody. Tam buď čerpám energii z té nádhery, nebo podléhám profesní deformaci a zkoumám každý jednotlivý organismus, čímž následně obtěžuji své blízké. V neposlední řadě mám též v oblibě hudbu (aktivně i pasivně), literaturu a pečení. Zejména ráda tvořím dorty.“

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze – obor biologie

Vyučuje matematiku, fyziku, přírodopis, výchovu ke zdraví, německý jazyk a OSV a ČP na II. stupni.


Ing. Jolana Nováková

třídní učitelka 9. třídy

„Ve volném čase, který mně převážně vyplní mé dvě děti, se zabývám fotografováním.
Velmi ráda cestuji a poznávám nové lidi, zvyky a místní kuchyni. Miluji muziku a ráda se podívám i na pěkný film, či zajdu na koncert, nejlépe společně s přáteli. I na sport se nejde malinko času, lyže v zimě a voda v létě jsou nezbytnosti, které si neodepřu.“

Vystudovala: učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro ZŠ a SŠ na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, ČZU Praha – Technická fakulta, chemie a odpadní vody.

Absolvovala kurzy: Respektovat a být respektován a Augmentativní a alternativní komunikace ve škole, lyžařský, cyklistický a vodácký kurz.

Vyučuje matematiku, fyziku, chemii a informatiku na II. stupni.


Iva Veselá, DiS.

Vyučuje výtvarné výchovy na I. i II. stupni a také člověk a práce na II. stupni.

„Tvoření, malování, ale i toulky přírodou, divadlo i hudba jsou mojí celoživotní inspirací a radostí. Radost by nebyla radostí pokud se s ní či o ní nemůžete rozdělit. Když jsem se stala matkou čtyř dětí, pochopila jsem, že rozdávat radost dětem je to nejúžasnější.

Absolvovala jsem uměleckou školu designu v oboru hračka, loutka, maska- loutkářská scénografie a loutkářství. Věnovala jsem se též studii restaurování nástěnných maleb a oděvnictví včetně návrhářství divadelních kostýmů. Jsem absolventka specializačního studia enviromentalistiky- koordinátor ekovýchovy a lektor ekologických programů. Účastnila jsem se kurzu Respektovat a být respektování, lektorování, počítačové grafiky, efektivní komunikace.“

Na I. stupni vyučuje výtvarnou výchovu a člověk a práce. Na II. stupni vyučuje český jazyk, člověk a práce, výtvarnou výchovu a OSV.


Mgr. Petr Železný

Vyučuje matematiku a fyziku na II. stupni.

„Čerstvý vzduch a slunce mi dodávají základní energii. Rád běhám, chodím na výlety, štípu dříví, sedím v lehátku a nic nedělám – na chatě, u moře, na horách, na lukách – hlavně venku na vzduchu. Uvnitř rád poslouchám hudbu, sleduji filmy, někdy hraji taroky, či jiné hry. Baví mě prozkoumávat vlastnosti plodů různých odrůd révy vinné a jejich rozdíly při růstu v odlišných oblastech. Rád přemýšlím. Miluji humor. Nerad uklízím.“ 

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze obor Matematika – Občanská výchova.

 


Mgr. Hana Gago Fraile

Vyučuje anglický a německý jazyk.

„Ve volném čase ráda chodím lézt na stěnu a na pilates. Když děti dovolí, moc ráda čtu a poslouchám podcasty, moje oblíbené jsou o zdravém životním stylu a světové politice. Mým koníčkem jsou taky cizí jazyky – angličtina, němčina a španělština.“

Vystudovala Pedagogickou fakultu Karlovy Univerzity, obor AJ a NJ.

 


Bc. Šárka Zahálková

Vyučuje anglický jazyk na 1. stupni.

„Relax a pohoda je pro mě spojena s pobytem v přírodě s rodinou či přáteli. Ráda vyrážím na treky do hor, v létě na kola, na vodu, v zimě pak na lyže či běžky. Blízká mi je také joga. Baví mě organizovat různé akce pro děti spojené s angličtinou, které jsou inspirované zážitkovou pedagogikou. Věnovat čas dětem mi dává hluboký smysl.“

Vystudovala FSV Univerzity Karlovy, obor Mezinárodní teritoriální studia. Je certifikovanou učitelkou angličtiny pro 1. – 9. ročník ZŠ metodou Montessori s akreditací MŠMT.
Absolvovala roční kurz Neurolingvistické psychoterapie.
Dnes vede jazykovou školu s vlastní metodikou. Je členkou hnutí Otevřeno, které se zasazuje o inovaci v českém školství. Jeho myšlenku aktivně podporuje vzděláváním lektorů angličtiny především předškolních dětí a dětí na prvním stupni ZŠ.


Tadeáš Pejchal

Na I. a II. stupni vyučuje tělesnou výchovu.


Monika Háčková

asistentka pedagoga ve 1. třídě


Mgr. Pavlína Havelková

asistentka pedagoga v 6. tříděAndrea Janderová

vychovatelka ve školní družině a asistentka pedagoga ve 3. třídě


Iva Baronová

asistentka pedagoga 

„Mám ráda přírodu a výlety na zajímavá místa. Často se věnuji četbě. Mým koníčkem je také divadlo nebo hezké filmy.“


Lucie Kavková

asistentka pedagoga v 1. třídě


Ivana Hermanová

vychovatelka školní družiny

„Ve volném čase, kterého moc není, ráda chodím na dlouhé výlety do přírody, občas na kole,v zimě na běžkách. Na chatě pečuji o skalku a květinové záhony. Velkým koníčkem jsou nejrůznější výtvarné techniky.“

Vystudovala SPgŠ obor vychovatelství.

Účastnila se kurzů Základních uživatelských ICT znalostí a dovedností a Školení poučených uživatelů, Dobrovolná sestra ČSČK, výtvarné kurzy (batika, drátkování, keramika …), Emoční inteligence.

 


PhDr. Veronika Buriánová

školní psycholog


Mgr. Petra Marie Nešetřilová

školní speciální pedagog, metodik prevence


Robert Steinwald

školník