Zájemci

Nabízíme prostor pro vzdělávání všem zájemcům, jejichž požadavkům odpovídá filosofie a koncepce naší školy a náš školní vzdělávací program.

 

  • Uchazečům o přijetí dětí do ZŠ Klíček doporučujeme seznámit se s pedagogickou koncepcí školy, naším týmem, organizací výuky a provozními záležitostmi školy. Doporučujeme zúčastnit se dne otevřených dveří, při kterém si, mimo jiné, vzájemně vyměníme informace o hodnotách, postojích a zjistíme, jestli je právě naše škola vhodná pro vaši rodinu.

Zápis do první třídy

  • K zápisu pro školní rok 2024/2025 je možné se registrovat od 1. října 2023 na zápisy online.
  • Termín zápisu je stanoven na 2. dubna 2024. Osobní přítomnost dítěte u zápisu je jednou z podmínek pro přijetí dítěte ke vzdělávání.
  • Do prvního ročníku bude ve školním roce 2024/2025 přijato 16 žáků.
  • O přijetí dítěte ke vzdělávání pro školní rok 2024/2025 rozhoduje ZŠ Klíček jako místně příslušný orgán prostřednictvím ředitele školy na základě těchto kritérií:

1) Dítě je osobně přítomno u zápisu.

2) Přednostně jsou přijímáni sourozenci stávajících žáků.

3) O přijetí ostatních zájemců rozhoduje losování.

  • Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy a zástupce zřizovatele. Losují se kódy, které byly vygenerovány zájemcům při registraci k zápisu.  K losování se přistoupí odpoledne v poslední den zápisu. Seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim bude umožněno ve dni následujícím po ukončení zápisu, a to mezi 8:00 a 10:00 v kanceláři školy. Výsledky zápisu do 1. ročníku jsou zveřejněny na webových stránkách školy nejpozději poslední pracovní den v týdnu, v němž probíhají zápisy.
  • Případný odklad povinné školní docházky, o který zákonný zástupce zažádá v naší škole, nezakládá automaticky právo na přijetí v následujícím roce.

Přijímání žáků v průběhu školní docházky

  • Zájem o přijetí do vyšších ročníků konzultujte s ředitelem školy (kontakt viz níže).
  • Individuální návštěvu je možné sjednat kdykoliv po předchozí domluvě na tel. 724862176 nebo na mailové adrese reditel@klicek.cz.
  • Žádost o zařazení žáka v průběhu školní docházky, kterou je nutné doručit řediteli školy, je ke stažení zde.