Školní poradenské pracoviště

  • Činnost školního poradenského pracoviště vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhláškou 197/2016 Sb.
  • Poskytování poradenských služeb ve škole je zajišťováno výchovným poradcem, školním metodikem prevence, školním speciálním pedagogem a školním psychologem, kteří spolupracují s třídními učiteli a s dalšími pedagogickými pracovníky školy. 
  • Primárně se jedná o služby související s prevencí školní neúspěšnosti, primární prevencí sociálně patologických jevů, kariérovým poradenstvím, s podporou vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s péčí o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků a s péčí o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi.
  • Standardní činnosti jedntlivých pracovníků definuje výše uvedená vyhláška.

 

Výchovný poradce

Mgr. Slavomír Vachtl 

 

Školní speciální pedagog a metodik prevence

Mgr. Petra Marie Nešetřilová

 

Školní psycholog

PhDr. Veronika Buriánová

 

Prevence

  • Vážení rodiče, chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové jednání zastavit. Prosíme Vás tedy o pomoc. Pokud byste měli podezření, či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence či vedení školy). Vaši informaci budeme brát vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.