Školní družina

Školní družina je v provozu vždy odpoledne od 12:10 do 18:00 hod. Přihlašování probíhá přes portál Bakaláři v sekci Ankety

Přihláška do školní družiny

 

  • Družina má tři věkově smíšená oddělení, která jsou určena dětem 1.-5. třídy.
  • Děti si mohou vybrat z připravených aktivit jednotlivých oddělení. 
  • Hlavním obsahem je výtvarná a rukodělná činnost, ale také pohyb, odpočinek nebo pomoc při školní přípravě.
  • Děti mají možnost přecházet na určitou činnost podle svého zájmu a momentální potřeby mezi odděleními.
  • Tato oddělení se v pozdějších odpoledních hodinách postupně slučují v jedno.
  • Školní družina pro své činnosti využívá vlastní učebnu, kmenové učebny jednotlivých tříd a školní zahradu.
  • V případě dostatečného zájmu ze strany zákonných zástupců je v provozu ranní družina v čase 7:30 - 8:00. 

Ceník školní družiny

Krátká odpolední – kdykoliv v týdnu, ale vždy jen do 15.00 hod.

1 100 Kč / pololetí

Dlouhá odpolední – kdykoliv v týdnu od 12.00 do 18.00 hod.

2400 Kč / pololetí

Ranní – kdykoliv v týdnu, 7.30 – 8.00 hod.

1 000 Kč / pololetí

ŠVP neboli školní vzdělávací program školní družiny