Projekty a dotační tituly

  • Program primární prevence ve školách a školských zařízeních  

Na programu všeobecné specifické primární prevence rizikového chování „Posilování pozitivních životních hodnot a postojů - ZŠ Klíček“ se každoročně finančně podílí Magistrát hlavního města Prahy.

  • Národní plán obnovy financovaný EU - Next Generation EU

Škola zakoupila digitální pomůcky z dotačního programu Národní plán obnovy financovaného EU - Next Generation EU

 

  • Cesta ke kvalitnímu vzdělávání v ZŠ Klíček


 

 

  • Rodiče vítáni

Certifikace Rodiče vítáni (rodicevitani.cz)

 

  • Nadané děti

Účastníme se projektu budování sítě škol pro výzkum a podporu nadání.

 

 

  • ICT vybavení z projektu iKAP II