Školní parlament

Školní parlament je již nedílnou součástí života Klíčku. Každá třída má svého zástupce zvoleného v tajných volbách. Parlament se schází jednou týdně vždy v ranních hodinách před začátkem vyučování. Z jeho podnětů vznikla již celá řada zrealizovaných projektů. 

Volba zástupců tříd do školního parlamentu proběhne začátkem října 2023.