O nás

 • Základní škola Klíček, školská právnická osoba, vznikla jako reakce na potřeby a zájem rodičů o efektivní a vstřícný způsob výchovy a vzdělávání všech žáků od 1. do 9. ročníku.
 • Důraz klademe především na vytváření bezpečného a přátelského klimatu a pěstování otevřené komunikace založené na vzájemné důvěře, respektu a úctě.
 • Naším cílem je poskytnout péči všem žákům s ohledem na jejich individuální potřeby a možnosti.
 • Škola se vyznačuje rodinnou atmosférou. 
 • Volíme efektivní vzdělávací strategie.
 • Umíme pracovat s chybou.
 • Vedeme žáky ke kritickému myšlení.
 • Do 3. ročníku žáky hodnotíme výhradně slovním hodnocením.
 • Vyučování začíná v 8:30.
 • V každé třídě je maximálně 16 žáků.
 • Maximální kapacita školy je 160 žáků.
 • Možnost doplnění žáků do jednotlivých tříd je nutno konzultovat s vedením školy.
 • Při komunikaci mezi školou a rodiči ctíme Kodex komunikace mezi učiteli a rodiči