1. školní den

Školní rok jsme zahájili za krásného počasí.