Vydání vysvědčení za II. pololetí školního roku 2023/2024

Výuka do 9:30 hod.